Hướng dẫn đăng ký trực tuyền phòng LAS

Giới thiệu chung

Dich vụ công đăng ký phòng LAS trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân đăng ký phòng LAS mới, kê khai thông tin phòng LAS mình muốn qua mạng.

Chậm nhất sau 03 ngày đăng ký trên trang thông tin điện tử, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được sắp xếp lịch hẹn để người xét duyệt của Bộ Xây Dựng qua kiểm tra và thông báo đến người đăng ký qua hộp thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại; nếu hồ sơ không hợp lệ người đăng ký cũng được thông báo rõ lý do.

Theo lịch hẹn, người của Bộ sẽ xuống cơ sở đăng ký để tiến hành kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu trước khi cấp phát hồ sơ và báo thời gian gửi trả kết quả.

Quy trình tổng quát các bước đăng ký như sau:

Đăng ký mới

Chức năng này cho phép công dân có thể đăng ký thủ tục đăng ký phòng LAS trực tuyến bằng cách nhập theo đúng biểu mẫu và gửi đi. Nếu đăng ký thành công, công dân sẽ nhận được một mã đăng ký. Mã đăng ký này được dùng để xác thực khi kiểm tra tình trạng hồ sơ đang được xử lý tới đâu hay cập nhập lại hồ sơ nếu bị từ chối.
Vào màn hình: Từ menu Đăng ký trực tuyến
- Bước 1: Nhập thông tin tổ chức, bao gồm các thông tin liên quan tới tổ chức cần đăng ký phòng LAS mới như tên, mã số thuế, địa chỉ, email, fax, điện thoại nếu có
- Bước 2: Nhập thông tin phòng LAS cần đăng ký mới, bao gồm tên phòng LAS, địa chỉ, email, điện thoại, fax nếu có.
- Bước 3: Đính kèm đầy đủ văn bản các mục dưới đây để người quản lý xét duyệt và đánh giá trước khi đưa ra quyết định cho phép thành lập phòng LAS hay không
. Đơn đăng ký (mẫu mới trong Phụ lục Nghị định số 62/NĐ-CP ngày 1/7/2016))
. Báo cáo tình hình hoạt động (Phụ lục số 12 của Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011)
. Bản sao đăng ký kinh doanh của Tổ chức hoạt động thí nghiệm CNXD.
. Quyết định thành lập PTN của Tổ chức hoạt động thí nghiệm CNXD
. Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng và các phó trưởng phòng (nếu có)
. Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (kích thước các phòng, vị trí thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu).
. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan của trưởng phòng, các phó trưởng phòng và các thí nghiệm viên (Bằng đại học, chứng chỉ TNV).
. Bản sao hợp đồng mua bán thiết bị thí nghiệm, biên bản bàn giao thiết bị và các hóa đơn đi kèm. (Trường hợp mua lại phòng LAS-XD khác, phải có hợp đồng kinh tế giữa hai bên, BB bàn giao và Hóa đơn mua bán và văn bản xin dừng hoạt động Tổ chức hoạt động thí nghiệm CNXD có phòng LAS-XD bán lại)
. Bản sao chứng chỉ hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị thí nghiệm và đo lường theo quy định
. Bản sao các hợp đồng lao động của các cán bộ, nhân viên phòng thí nghiệm đã đăng ký trong hồ sơ.
(Các bản sao sẽ được đối chiếu với bản gốc trong quá trình đánh giá).

Sửa hồ sơ

Chức năng này cho phép công dân có thể sửa lại thông tin hồ sơ nhưng với những hồ sơ ở trạng thái đã bị từ chối do không cung cấp đủ thông tin)
Vào màn hình: Từ menu Tra cứu tiến độ hồ sơ
- Bước 1: Tìm kiếm hồ sơ cần sửa bằng cách nhập mã đăng ký.
- Bước 2: Nhấn vào nút màu xám để bổ sung thông tin với hồ sơ muốn sửa
- Bước 3: Nhập mã đăng ký để có thể sửa lại thông tin hồ sơ
- Bước 4: cập nhập các thông tin cần bổ sung

Tra cứu hồ sơ

Chức năng này cho phép tổ chức tra cứu hồ sơ của mình để theo dõi trạng thái hồ sơ đã được xử lý hay chưa.
Vào màn hình: Từ menu Tra cứu tiến độ hồ sơ
- Bước 1: Nhập mã đăng ký lúc đăng ký và Mã captra để tìm kiếm. Lưu ý: Cần nhập chính xác Mã đăng ký đã được gửi qua email khi đăng ký mới (có phân biệt chữ hoa chữ thường) và trả lời câu hỏi ngẫu nhiên của mã capcha.
- Bước 2: Nhấn tìm kiếm.